Gmina Michałowice wyróżniona w konkursie Gmina Przyjazna Rowerzystom

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego przyznało wyróżnienie w XI edycji konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom. W tegorocznej edycji udział wzięły 32 gminy. Gmina Michałowice została wyróżniona w kategorii gmin do 20 000 mieszkańców. Konkurs miał na celu uhonorowanie działań, które uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą infrastrukturę rowerową, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych, wydają mapy i przewodniki rowerowe.
Cieszymy się, że znacznie przyczyniliśmy się do uzyskania przez gminę tego wyróżnienia. Zobacz więcej o naszych działaniach w gminie Michałowice