Rowerem do pracy ... w Urzędzie Gminy Michałowice


Celem spotkania było promowanie jazdy na rowerze jako prozdrowotnej i proekologicznej aktywności (również w formie  rowerowych dojazdów do pracy) oraz bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Szkolenie rozpoczęliśmy od przeprowadzenia Quizu PZIRowerowego,  a w nim przedstawilismy  rowerowe ciekawostki i przydatne cyklistom praktyczne informacje.

Następnie został omówiony materiał filmowy nakręcony na terenie naszej gminy przedstawiający prawidłowe, bezpieczne zachowania rowerzystów w ruchu drogowym. 

Druga część spotkania miała formę prezentacji z omówieniem dedykowanych rowerzystom elementów infrastruktury drogowej.

Dziekujemy wszystkim uczestnikom, zachęcamy do rowerowych aktywności i regularnego podnoszenia swych rowerowych kompetencji.


 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA!