„ROWEREM ZDROWO I BEZPIECZNIE W GMINIE MICHAŁOWICE”

Projekt „ROWEREM ZDROWO I BEZPIECZNIE W GMINIE MICHAŁOWICE” polega przede wszystkim na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców gminy Michałowice, aktywnie korzystających z rowerów oraz dla tych, którzy swoją rowerową przygodę chcą dopiero rozpocząć. Szkolenia będą miały formę spotkań on line uzupełnionych spotkaniem warsztatowym w plenerze, treści będą dotyczyły przede wszystkim bezpiecznego, odpowiedzialnego zachowania rowerzystów w ruchu drogowym, prawidłowego rozumienia,  interpretowania i stosowania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, kultury jazdy na rowerze, współdzielenia infrastruktury z innymi użytkownikami, wypracowania nawyków używania kasków, kamizelek, odblasków, podnoszących poziom bezpieczeństwa i widoczności rowerzysty. Chcemy uczyć właściwych zachowań w przypadku kolizji/wypadku, przekazać zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto, naszym celem jest informowanie o możliwości i potrzebie ubezpieczania się przez rowerzystę na wypadek zdarzeń drogowych takich jak wypadek, kolizja.

W ramach projektu zostaną ponadto przygotowane i rozdystrybuowane kamizelki odblaskowe, plakaty oraz broszury edukacyjne (skierowane do rowerzystów oraz kierowców pojazdów mechanicznych, współdzielących z rowerzystami infrastrukturę drogową).

Uczestnikom szkoleń zostanie udostępniony materiał zdjęciowy i filmowy dotyczący newralgicznych miejsc na terenie naszej gminy i zasad bezpiecznego poruszania się po nich rowerem.

„Dofinansowane z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych”