RADA ROWEROWA W GMINIE MICHAŁOWICE

Spotkania Rady Rowerowej to żywa dyskusja między przedstawicielami mieszkańców, radnych oraz ekspertami z referatów Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska gminy Michałowice. Nie brakuje w nich merytorycznych sporów. Jednak wszystkich łączy wspólny cel – usprawnienie infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Michałowice. Rowerowy think-tank Gminy Michałowice to miejsce wymiany pomysłów, poglądów i rozwiązywania problemów. W trakcie spotkań omawiane są także wskazówki i uwagi rowerzystów-mieszkańców naszej gminy. Jesteśmy na początku i mamy nadzieję, na wiele dobrych działań na rzecz mieszkańców – i rowerzystów.

Nasze stowarzyszenie angażuje się działania Rady i gorąco zachęca wszystkich mieszkańców zainteresowanych rowerową tematyką do dzielenia się pomysłami, potrzebami, wskazówkami. Piszcie do nas (Messanger, info@pzir.pl, fora). Tylko merytoryczna dyskusja, Wasz głos i Wasze zaangażowanie sprawi, że działania będą adekwatne do potrzeb.