Bulwary wiślane w Warszawie to doskonały przykład problemów z identyfikacją infrastruktury rowerowej. Wielu rowerzystów nie zauważa znaków wyznaczających początek i koniec strefy zamieszkania i ignoruje pierwszeństwo pieszych

Pamiętaj o bezpieczeństwie wszystkich użytkowników strefy zamieszkania! Pamiętaj, że wyjeżdżając ze strefy zamieszkania masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa!

Obejrzyj uważnie film, wysłuchaj komentarza i zapamiętaj, jak poruszać się w strefie zamieszkania

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.