Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić
Zobacz film ilustrujący ten ważny przepis


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.