Rowerem przez powiat tucholski

Wzięliśmy udział w realizacji projektu Rowerem przez powiat tucholski – dwudniowej imprezie edukacyjno-sportowej połączonej z warsztatami edukacji rowerowej oraz rajdem rowerowym po ciekawych przyrodniczo miejscach Powiatu Tucholskiego.
Organizatorem był Szkolny Klub Sportowy „Leśnik” Tuchola.
Impreza miała na celu promowanie aktywnego stylu życia oraz powiatu tucholskiego jako miejsca przyjaznego rowerzystom, poznanie ścieżek rowerowych, szlaków rowerowych oraz ciekawych turystycznie miejsc w Borach Tucholskich, które można poznać dzięki Mówiącym Kamieniom. Zadaniem imprezy było również przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego korzystania z rowerów, zachęcanie do zdrowego stylu życia, zwrócenie uwagi na walory aktywności fizycznej.
Warsztaty skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych i miały na celu również zapewnienie możliwości obcowania z przyrodą, poznania i pogłębiania wiedzy na temat prawidłowego użytkowania rowerów, konserwacji, turystyki rowerowej oraz zwiedzanie ciekawych przyrodniczo miejsc w Powiecie Tucholskim.
Adresatami zadania byli wszyscy mieszkańcy Powiatu Tucholskiego, a w szczególności uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Pierwszy dzień służył teoretycznym i praktycznym rowerowym szkoleniom, by po przypomnieniu zasad bezpieczeństwa, następnego dnia wyruszyć na Rowerowy Rajd po pięknych Tucholskich szlakach


Dofinansowane z budżetu starostwa Tucholskiego w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych