O nas


Jesteśmy profesjonalnymi instruktorami bezpiecznej jazdy rowerem, a jednocześnie pasjonatami tej formy komunikacji.
W ramach Polskiego Zrzeszenia Instruktorów Rowerowych kształcimy społeczność instruktorów, którzy chcą propagować bezpieczną jazdę rowerem w ruchu miejskim i  w terenie niezabudowanym.

Nasz program szkoleniowy został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy kodeksu ruchu drogowego, doświadczenia i dobre praktyki związane z bezpiecznym użytkowaniem infrastruktury drogowej.

Szkolenie przygotowuje instruktora do przekazywania teoretycznej wiedzy i prowadzenia praktycznej nauki bezpiecznego korzystania z roweru. Wyszkolony instruktor ma prawo do wydawania certyfikatów bezpiecznego rowerzysty dla uczestników organizowanych przez siebie szkoleń.


O nas