Konkurs plastyczny

Celem konkursu Uwaga! Rowerzyści! było wyłonienie najciekawszej pracy plastycznej, którą można wykorzystać do opracowania nieformalnego oznakowania miejsc uczęszczanych przez rowerzystów w naszej gminie.
Dodatkowym celem było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zagadnienia związane z bezpiecznym ruchem rowerowym, poszanowaniem praw osób współdzielących infrastrukturę drogową oraz zaangażowanie młodego pokolenia w sprawy dotyczące lokalnej społeczności.
Prace zgłoszone do konkursu były oceniane przez Komisję Konkursową, a następnie upublicznione na wystawie w siedzibie gminy Michałowice.

...


Dofinansowane z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych