Jak wykorzystasz swój certyfikat instruktorski


Certyfikat instruktorski to narzędzia, metodologia i możliwość organizowania szkoleń dla grup ludzi, którym zależy na bezpiecznym poruszaniu się rowerem po drogach publicznych i ścieżkach rowerowych. Wiele instytucji promuje dojazdy rowerem do szkoły i pracy, niewielu jest natomiast profesjonalistów którzy potrafią szkolić uczestników ruchu i podnosić poziom świadomości i bezpieczeństwa na drodze. 

Instruktorzy PZIR uzupełniają tą lukę w ramach posiadanej wiedzy, są w stanie poprzez prowadzenie odpowiednio przygotowanych szkoleń, propagować bezpieczeństwo na drodze.