3 kroki jak zostać instruktorem


Na szkolenie bazowe musisz zarezerwować 2 weekendy. Przed przystąpieniem do szkolenia przechodzisz kurs e-learningowy przypominający zasady ruchu drogowego oraz najważniejsze praktyczne zasady bezpieczeństwa. 

Kurs kończy się zaliczeniem części praktycznej i teoretycznej