Podwójmy liczbę rowerzystów - wzywa Parlament Europejski

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie opracowania strategii UE w zakresie transportu rowerowego zobowiązuje Komisję Europejską do podwojenia liczby kilometrów przejechanych rowerami w Europie do 2030 r.


Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie opracowania strategii UE w zakresie transportu rowerowego zobowiązuje Komisję Europejską do podwojenia liczby kilometrów przejechanych rowerami w Europie do 2030 r.
Apel oznacza uznanie jazdy na rowerze jako pełnoprawnego środka transportu i kluczowego zasobu przemysłowego w celu spełnienia długoterminowych celów klimatycznych i czystej produkcji.
Rezolucja przyjęta niemal jednogłośnie, określa 17-punktowy plan działania na rzecz rozwoju większej infrastruktury rowerowej, stworzenia w Europie gruntu dla produkcji rowerów oraz stworzenia dwóch milionów miejsc pracy w ekosystemie rowerowym obejmującym produkcję, turystykę, handel detaliczny, zdrowie i sport. Przemysł sektora rowerowego w Unii Europejskiej już dziś zatrudnia milion osób.


Eurodeputowana Karima Delli:
Jazda na rowerze przynosi wiele korzyści: lepsze zdrowie, mniejsze zatłoczenie, więcej przyjaznych do życia miast. Jednak do tej pory brakowało nam ze strony instytucji Unii Europejskiej silnego sygnału, który uznałby centralną rolę jazdy na rowerze w naszych społeczeństwach. Kevin Mayne, dyrektor generalny Cycling Industries Europe:
To ważny krok naprzód dla koalicji stowarzyszeń, firm, miast, regionów i rządów, które poparły Parlament Europejski w opracowaniu tej rezolucji. Z punktu widzenia przemysłu jest to najbardziej wszechstronne potwierdzenie znaczenia naszego sektora, jakie kiedykolwiek otrzymaliśmy od instytucji UE.

Jill Warren, dyrektorka generalna Europejskiej Federacji Rowerzystów:
Ta ważna rezolucja, która odzwierciedla wiele z naszych wieloletnich działań, stanowi kluczowy kamień milowy dla kolarstwa. Pochwalamy cały Parlament Europejski za przyjęcie strategii Unii Europejskiej w zakresie transportu rowerowego, która może uwolnić potencjał roweru, aby umożliwić większej liczbie osób jazdę na rowerze i bezpieczniejszą jazdę w całej Europie.

Manuel Marsilio, dyrektor generalny CONEBI:
Branża rowerów, rowerów elektrycznych, części i akcesoriów w Europie z zadowoleniem przyjmuje wezwanie Parlamentu Europejskiego zarówno do Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich UE do opracowania strategii UE dotyczącej transportu rowerowego: jest to historyczny apel o dalszy rozwój całego sektora i wyraźne uznanie jego kluczowej roli w ekosystemie mobilności strategii przemysłowej Unii Europejskiej.

Przyjmując z zadowoleniem wezwanie do opracowania strategii UE dotyczącej transportu rowerowego, ECF, CIE, CONEBI i EBMA wzywają Komisję Europejską do szybkiego podjęcia działań zgodnie z obszerną listą zaleceń politycznych przedstawionych przez Parlament Europejski.
Zainteresowane strony z branży rowerowej mają również nadzieję, że proponowane ogłoszenie roku 2024 Europejskim Rokiem Jazdy na Rowerze – które zostało już poparte przez wiele państw członkowskich UE w Europejskiej Deklaracji Rowerowej – zachęci rządy krajowe do podjęcia dodatkowych działań, takich jak obniżenie stawek VAT, mnożenie inicjatyw promujących jazdę na rowerze i powielanie historii sukcesu reindustrializacji Portugalska Dolina Rowerowa w innych regionach przy ukierunkowanym wsparciu z europejskich programów finansowania.


Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE dotyczącej transportu rowerowego nie jest prawnie wiążąca, ale jest kluczowym dokumentem kształtującym przyszłe priorytety polityczne i decyzje, za które Parlament może pociągnąć Komisję Europejską do odpowiedzialności. W rezolucji wzywa się do podjęcia szeregu konkretnych działań w celu umożliwienia i rozwoju ruchu rowerowego, w tym na przykład:

 • Zwiększenie inwestycji w bezpieczną, oddzielną infrastrukturę rowerową i włączenie ruchu rowerowego do polityki miast.
 • Uwzględnienie ruchu rowerowego przy budowie lub modernizacji infrastruktury transeuropejskiej sieci transportowej.
 • Włączenie branży rowerowej do ekosystemu mobilności strategii przemysłowej Unii Europejskiej.
 • Wspieranie produkcji rowerów i komponentów Made in Europe.
 • Umożliwienie tworzenia dodatkowych ekologicznych miejsc pracy wysokiej jakości w branży rowerowej.
 • Zwiększenie dostępności i przystępności cenowej rowerów. Przyspieszenie rozwoju EuroVelo, europejskiej sieci tras rowerowych.
 • Promowanie miejsc pracy przyjaznych rowerzystom.
 • Zapewnienie bezpiecznych miejsc parkingowych dla rowerów z możliwością ładowania rowerów elektrycznych.
 • Ogłoszenie roku 2024 Europejskim Rokiem Turystyki Rowerowej.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego stanowi realizację zobowiązania złożonego przez posłankę do Parlamentu Europejskiego Karimy Delli do stworzenia europejskiej deklaracji rowerowej w czerwcu ubiegłego roku podczas Dni Łącząc Europę w Lyonie oraz na szczycie rowerowym zorganizowanym dzień później przez miasto Kopenhaga przed Grand Départ Tour de France.

Przemawiając na tym samym wydarzeniu w Kopenhadze, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Frans Timmermans zadeklarował swoje poparcie i przyznał, że Unia Europejska ma do odegrania rolę w formułowaniu polityki rowerowej:
Musimy wspierać więcej nowych środków na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Europie.


Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej nadal rosną działania na poziomie strategicznego podejścia do rozwoju ruchu rowerowego:

 • Do tej pory 11 krajów Unii Europejskiej podpisało europejską deklarację rowerową pod przewodnictwem Belgii, w której wzywa się do opracowania planu działania Unii Europejskiej w celu priorytetowego traktowania jazdy na rowerze.
 • 12 państw członkowskich posiada obowiązującą krajową strategię rowerową lub podobny dokument polityczny.
 • Łącznie 17 państw członkowskich podpisało Europejską Deklarację Rowerową, obecnie obowiązuje krajowa strategia rowerowa lub obydwie.

Źródło: European Cyclists Federation