Najprostsze działania dotyczą tworzenia/wydzielania na terenie firm bezpiecznych miejsc do przechowywania rowerów (zadaszone, kamerowane, z wygodnymi wysokimi stojakami) oraz pomieszczeń, w których można się odświeżyć, ewentualnie przebrać po rowerowej podróży i przechowywać rowerowe akcesoria (kask, plecak, sakwa, sportowa/ biurowa odzież, przybory toaletowe itp.).

Równie istotne jest doszkalanie osób dojeżdżających rowerem, ale i kierujących samochodami na temat zasad bezpiecznego współdzielenia przestrzeni drogowej, obowiązujących przepisów prawa, wzajemnych obowiązków i uprawnień w ruchu drogowym. Można korzystać z zajęć prowadzonych przez organizacje zajmujące się powyższą tematyką, zapraszać przedstawicieli WORD, Policji – ważne, by podejmować tego typu akcje, zwracać uwagę na potrzebę uaktualniania wiedzy i  doskonalenia umiejętności.

Warto też motywować pracowników do rowerowej aktywności poprzez organizowanie wewnątrzfirmowych akcji typu: „zdrowy posiłek dla rowerzysty”, dofinansowanie do zakupu roweru czy rowerowych akcesoriów, „kręcenie kilometrów” na wybrany cel społeczny – chodzi o tworzenie rowerowej wspólnoty, zorientowanej na różnorakie korzyści wynikające z regularnej jazdy na rowerze i zastępowanie w miarę możliwości dojazdów samochodowych dojazdami na jednośladach.

Kolejna i ciekawa inicjatywa, jaką mogą podejmować pracodawcy, to organizowanie przeglądów i serwisów rowerowych dla swoich pracowników. Po pierwsze sprawny rower, to bezpieczniejszy rowerzysta, a po drugie korzystanie z lokalnych punktów serwisowych to wsparcie lokalnej społeczności i tzw. „małych biznesów” 

I oczywiście warto, by przykład szedł „z góry” Pracodawca, który sam preferuje i uprawia rowerowe dojazdy do pracy, to chyba najlepszy „motywator” podobnych działań. 

Dodatkowo, nic nie buduje „rowerowej społeczności” tak dobrze, jak wspólne rowerowe rajdy, przejażdżki po okolicy, włączanie do tego typu mobilności całych rodzin, integrowanie poprzez sport, zabawę, a  jednocześnie edukowanie na temat wartości prozdrowotnych i proekologicznych wynikających z jazdy na rowerze. 

Nasze stowarzyszenie poleca się firmom, które są zainteresowane tworzeniem/integrowaniem rowerowych społeczności. Podzielimy się wiedzą, doświadczeniem, wesprzemy w organizowaniu przyjemnych rowerowych aktywności, w tym bezpiecznych dojazdów do pracy. Niech się rozwija nie tylko społeczność rowerzystów, ale i społeczność Pracodawców Przyjaznych Rowerzystom

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.