Rekomendowany dystans pomiędzy rowerzystami - zasady w czasie pandemii


W czasie epidemii koronawirusa bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, który ogranicza możliwość zakażenia. W rekomendacjach władz różnych państw bezpieczny dystans jest określany pomiędzy 1,5 a 2 m. Rekomendacje te dotyczą jednak osób, które stoją nieruchomo i nie poruszają się dynamicznie. Sytuacja komplikuje się natomiast, gdy uprawiamy aktywność fizyczną i jesteśmy w ruchu, czyli biegamy lub jedziemy na rowerze.

Przeanalizowaliśmy raport naukowców europejskich: B Blocken, F. Malizia, T. Van Druenen, T Marchal. Tytuł raportu to w bezpośrednim tłumaczeniu „W kierunku aerodynamicznie równoważnego dystansu społecznego 1,5 m Covid-19 do chodzenia i biegania”  oryg. "Towards aerodynamically equivalent COVID-19 1.5 m social distancing for walking and running." 

Naukowcy przeprowadzili analizę dostępnych już wcześniej badań związanych z przemieszczaniem się i parowaniem cząsteczek wody wydychanych przez człowieka oraz przeprowadzili studium aerodynamiczne składające się głównie z symulacji komputerowych dla różnych aktywności, prędkości poruszania, i położenia osób względem siebie. Studium nie uwzględnia dodatkowych czynników jak różne kierunki wiatru z czym na pewno mamy do czynienia w naturalnych warunkach, co stanowi na pewno wady tego badania, natomiast wyniki dają już pewne jednoznaczne wnioski i zalecenia co do rekomendowanych odległości pomiędzy osobami uprawiającymi amatorski sport. Badania dotyczyły tego czy drobinki wody wydychane przez osobę biegnącą z przodu są w stanie dosięgnąć nosa lub ust osoby biegnącej z tyłu. Badano w symulacji różne prędkości, ale też położenie osób względem siebie, przede wszystkim jaka jest skuteczność wydychanych drobinek wody w dosięgnięciu osoby, która biegnie w tej samej linii lub znajduje się z boku. Rezultaty są prezentowane w formie wykresów i modeli binarnych. Wnioski są następujące: 

1. Im mniejsza odległość tym więcej kropel dosięga biegacza czy rowerzystę z tyłu

2. Największa ekspozycja na krople w wdychanym powietrzu przez osoby będące z przodu są w sytuacji, gdy przebywamy w cieniu aerodynamicznym pierwszej osoby - jesteśmy z nią w jednej linii

Najskuteczniejsze ograniczenie zasięgu wydychanych kropel to wyjście z cienia aerodynamicznego osoby, która jest przed nami.


Rekomendowana odległość na bazie wyników symulacji


1,5m w przypadku, gdy siedzimy lub stoimy nieruchomo

5m gdy maszerujemy z prędkością 4 km/h

10m gdy biegniemy lub jedziemy rowerem z prędkością 14,4 km/h


W przypadku jazdy na rowerze przy prędkościach większych niż 15 km/h rekomendowana odległość wynosi 20 m pomiędzy rowerzystami, którzy nie reprezentują tego samego gospodarstwa domowego, np. taką odległość rekomenduje Singapore Cycling Federation

Pamiętajmy o tym, że symulacje te nie uwzględniają podmuchów wiatru z różnych kierunków - czyli czynników zwiększających ryzyko. Ale też nie uwzględniają sytuacji, w której rowerzysta ma zakrytą twarz np. w postaci maseczki - czynnik zmniejszający ryzyko rozprzestrzeniania się zarażonych kropelek w wydychanym powietrzu. 


COVID19_Aero_Paper.pdf


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.