Wraz ze wzrostem prędkości, w sytuacji nagłego zagrożenia, panowanie nad pojazdem staje się trudniejsze. Aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego, szczególnie tych niechronionych – pieszych i rowerzystów, należy jeździć z bezpieczną prędkością, o której mowa w Art. 19 PoRD. 

Bezpieczna prędkość ma zapewnić panowanie nad pojazdem, musi więc być dostosowana do panujących warunków: - natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, rzeźby terenu. Kierujący powinien ponadto wziąć pod uwagę inne czynniki m.in.: umiejętności i doświadczenie w kierowaniu pojazdami, stres, zmęczenie, zażywane leki. Bardzo ważny jest czas reakcji kierowcy, na który wpływa wiek, zmęczenie czy doświadczenie w prowadzeniu pojazdów. Istotna jest również umiejętność przewidywania na drodze oraz skupienie i podzielność uwagi.  

    Ryzyko niebezpiecznych zdarzeń drogowych, szczególnie teraz, niosą zmieniające się warunki atmosferyczne. To właśnie w takich warunkach trzeba zachować szczególną ostrożność i rozwagę. Kierowcy pojazdów mechanicznych, rowerzyści i piesi muszą być świadomi, że mokra nawierzchnia to wydłużona droga hamowania  pojazdu, jak i dłuższy odcinek pokonywany w ciągu jednej sekundy.  Pojazd trudniej skutecznie i bezpiecznie zatrzymać. Zwiększa się siła, z jaką pojazd uderza w przeszkodę, a konsekwencje zderzenia są często tragiczne.

 

Dopuszczalną na danym obszarze prędkość określają znaki drogowe oraz przepisy PoRD. Niechroniony uczestnik ruchu ma szansę przeżyć zderzenie z pojazdem poruszającym się z prędkością do 30 km/godz., przy 50 km/godz. jego szansa przeżycia to niewiele ponad 50%, a przy 60 km/godz. – praktycznie już nie istnieje. 

Właśnie, dlatego prędkość 50 km/h, jako granica dla obszaru zabudowanego nie jest liczbą przypadkową. Dwa ważne czynniki – droga hamowania i energia zderzenia rosną szybciej niż prędkość. Gdy ta zwiększa się dwa razy – droga hamowania i energia zderzenia rosną czterokrotnie. Tak, więc różnica 10 km/h ma znaczenie większe niż się potocznie myśli. Jeżeli pojazd jadący z prędkością 50 km/h już się zatrzyma to jadący równolegle z prędkością 60 km/godz., będzie miał jeszcze w tym momencie prędkość 44 km/h. Ograniczenie prędkości jest więc gwarancją bezpieczeństwa. 

Dla pieszego lub rowerzysty, różnica między 30 km/h, a 50 km/h może stanowić różnicę między życiem a śmiercią (lub trwałym kalectwem). Dla kierowcy samochodu ograniczenie prędkości 15 minutowego przejazdu do 30 km/h, oznacza na drugorzędnych ulicach wydłużenie czasu przejazdu o 1 minutę.

UWAGA! Na drogach pieszo-rowerowych (oraz chodnikach) kierujący rowerem jest zobowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie  utrudniać jego ruchu.

grafiki za: https://bielsko-biala.policja.gov.pl 

Komenda Główna Policji

teresin.pl

https://prawko-torun.pl 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.