NIEOCZYWISTE ZNAKI DROGOWE


Z cyklu Stowarzyszeniowe Porady Rowerowe. Dziś o tym, jak interpretować znaki drogowe stanowiące połączenie na jednej tablicy znaku C13 i znaku C16.Połączenie na jednej niebieskiej tarczy znaków C-13 (droga dla rowerów) i C-16 (droga dla pieszych) oznacza drogę tylko dla rowerów i pieszych. Znaki mogą być oddzielone poziomą kreską, co oznacza, że i piesi, i rowerzyści mogą się poruszać po całej powierzchni drogi. Co do zasady, rowerzyści mają obowiązek korzystać z tej drogi – nie wolno im jechać po jezdni, powinni jednak jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym. Mylne jest przekonanie, że umiejscowienie na górze znaku grafiki pieszego lub rowerzysty, jest jednocześnie wskazaniem pierwszeństwa na takim ciągu pieszo - rowerowym. Znaki C13/C16 mogą być też oddzielone kreską pionową, co oznacza, że jedna strona drogi przeznaczona jest dla rowerzystów, a druga – dla pieszych. Ani rowerzyści, ani piesi nie powinni przekraczać osi drogi (czyli realnej lub wyobrażonej linii konstrukcyjnego oddzielenia tych dwóch ciągów), czyli nie powinni wkraczać na nie swoją połowę. Zdarza się, że pionowe oddzielenie ciągu dla pieszych i ciągu dla rowerów jest stosowane poprzez kolor nawierzchni (np szary i czerwony), jednak nie jest to zasadą. Najważniejsze - rowerzysta ma obowiązek korzystać z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić i jednocześnie  zachowywać ostrożność oraz ustępować pierwszeństwa pieszemu, jako słabszemu uczestnikowi ruchu. 

Samych bezpiecznych i przyjemnych podróży rowerowych życzymy

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.