NIEOCZYWISTE ZNAKI DROGOWE


Z cyklu : Nieoczywiste Znaki Drogowe dotyczące rowerzystów.

Dziś o dość często spotykanej kombinacji znaku C-16/ T-22. Celem zastosowania kombinacji znaków C-16 i T-22 jest umożliwienie rowerzystom wyboru części drogi, z której chcą korzystać w sytuacji, gdy nie ma wyznaczonej znakiem C-13 drogi dla rowerów, ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego znakami pionowymi C-13/C-16 lub pasa dla rowerów (znak pionowy F-19; poziomy P-23). I choć  w 2015 roku weszła zmiana rozporządzenia, która usunęła pojęcie "tabliczki T-22" wprowadzając nazwę " "tabliczka z napisem 'Nie dotyczy' wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd", to zmiana jest czysto porządkująca i takie rozwiązania wciąż funkcjonują w przestrzeni drogowej. Warto znać ich właściwą interpretację. Kombinacja znaków C-16 i T-22 nie jest tożsama ze znakiem C-13 (droga dla rowerów)  i pochodnymi C13/C16 (ciąg pieszo-rowerowy), stąd różne są konsekwencje prawne użycia tych znaków. Znak C-16 z tabliczką T-22 nie narzuca rowerzyście obowiązku korzystania z tak oznaczonego ciągu. Kierujący rowerem ma wybór i sam może podjąć decyzję, czy chce jechać jezdnią, czy też skorzystać z chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów. Jest to szczególnie korzystne w dwóch przypadkach: 

• kiedy chodnik ma jakość utrudniającą poruszanie się po nim na rowerze (nierówne płyty chodnikowe, przeszkody typu studzienki, słupy energetyczne, ostre łuki), w szczególności w porównaniu do jezdni;

• kiedy z danej trasy korzystają rowerzyści o bardzo silnie zróżnicowanych potrzebach i możliwościach (np. zarówno sportowcy, turyści rowerowi z dużym i ciężkim bagażem jak i rodziny z dziećmi na rowerach, osoby starsze czy rowerzyści niedoświadczeni) 

Podsumowując – kombinacja znaków C16 i tabliczki B22 umożliwia niektórym rowerzystom jazdę po chodniku. Rowerzysta może, ale nie musi jechać po chodniku.


Podstawa prawna: Dz.U.15.1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

opinia GDDKiA – Departament Studiów – Zespół ds. Ścieżek (Dróg) Rowerowych

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.