Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT)


16 września rozpoczął się coroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT).

O co chodzi w tym wydarzeniu?
Otóż promowane są wszelkie zrównoważone formy mobilności, m.in. transport publiczny, rower czy ruch pieszy. Celem jest zachęcenie mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych i, co za tym idzie, poprawy jakości życia. Kulminacyjnym momentem w trakcie ETZT jest Dzień bez Samochodu, przypadający 22 września.

Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupia się głównie na:

  • zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu (komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa);
  • zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o negatywnych konsekwencjach tradycyjnego transportu spalinowego;
  • stworzeniu miasta bardziej przyjaznego mieszkańcom.


Promowane formy komunikacji to oczywiście aktywność rowerowa, ale też korzystanie z transportu miejskiego, czy podmiejskiego. Ważny jest transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu. 

Polska jest aktywnym uczestnikiem kampanii ETZT od momentu jej uruchomienia przez Komisję Europejską w 2002 r. W wydarzeniu uczestniczą wszystkie największe miasta, ale do akcji przyłączają się też małe gminy wiejskie. 

Przez cały tydzień władze samorządowe oraz inne zaangażowane podmioty w szczególny sposób starają się zachęcić mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń związanych z komunikacją. W ramach kampanii przygotowują szereg atrakcji: wystawy, konkursy z nagrodami, happeningi. 

W czasie kampanii realizować można trzy typy aktywności:

  • Tydzień Działań – są to wszelkie wydarzenia promocyjne.
  • Działania Trwałe – wprowadzone na stałe ułatwienia dla ruchu pieszego, rowerowego lub środków transportu publicznego.
  • Dzień Bez Samochodu – zamknięcie dla ruchu samochodowego ulicy lub pewnego obszaru gminy.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyłączyć się do kampanii oraz rejestrować organizowane wydarzenia poprzez stronę: http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=pl.

Inne podmioty, takie jak firmy, szkoły, uczelnie, fundacje czy organizacje pozarządowe mogą przyłączyć się do ETZT rejestrując (rejestracja jest możliwa do końca września każdego roku) swoje działania na stronie: http://mobility-action.mobilityweek.eu/login.php.

Komisja Europejska przyznaje co roku nagrody za najlepszą kampanię, dla miast poniżej i powyżej 50 000 mieszkańców. Komisja Europejska przyznaje też nagrody za najlepszy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Laureaci nagród, wybrani przez niezależny zespół ekspertów, otrzymują trzyminutowe wideo w języku angielskim i ojczystym, podkreślające ich osiągnięcia. Ponadto zwycięskie gminy i finaliści są promowani za pośrednictwem kanałów kampanii.

W Polsce od 2018 roku przyznawane są Nagrody Ministra Infrastruktury w polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Nagrody mają charakter honorowy i są przyznawane w 4 kategoriach konkursowych:

  1. nagroda ETZT za najlepszą kampanię lokalną – dla dużego miasta/gminy (powyżej 50 000);
  2. nagroda ETZT za najlepszą kampanię lokalną – dla małego miasta/gminy (poniżej 50 000 mieszkańców);
  3. nagroda ETZT za najbardziej innowacyjne działanie, aktywność – dla miasta, gminy, grupy ludzi, organizacji pozarządowej, partnera społecznego, instytucji badawczej/dydaktycznej, władzy lokalnej/krajowej, instytucji publicznej, przedsiębiorstwa publicznego/prywatnego;
  4. wyróżnienie ETZT dla najbardziej aktywnego województwa

Akcja ma obecnie zasięg ogólnoświatowy, oprócz podmiotów z Europy, swój udział zarejestrowały miasta m.in. z Japonii, Argentyny czy Korei Południowej.

W wielu polskich miejscowościach zaplanowano interesujące wydarzenia, które mają zwrócić uwagę mieszkańców na możliwe rozwiązania komunikacyjne, dzięki którym można zostawić własny samochód w garażu.
W Warszawie 22 września komunikacją miejską pojedziemy za darmo. Biletu nie musimy tego dnia kasować także w WKD i przy podróży Kolejami Mazowieckimi.

A w najbliższą niedzielę, w samo południe na ulice Warszawy wyruszy parada tramwajowa.
https://kmkm.waw.pl/etzt-2020/

Przypominamy również o akcji PKP Intercity - Rower za złotówkę
https://www.intercity.pl/pl/zabierz-rower-w-podroz/

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.