Podziękowanie dla PZIR za współpracę z Gminą Michałowice

Od kilku lat bierzemy udział w edukowaniu, integrowaniu i rozwijaniu rowerowej społeczności w Gminie Michałowice - to ogromna satysfakcja


Gmina Michałowice, to gmina zdecydowanie przyjazna rowerzystom - otwarta na rowerowe aktywności, projekty edukacyjne dedykowane rowerzystom, rozbudowująca rowerową infrastrukturę i, co za tym idzie, promująca zrównoważony transport.